Sigma Civil projekterar för ett växande Lomma

Sigma Civil AB genomför på uppdrag av Lomma Kommun projektering av gator, gc-vägar och grönstråk för framtida verksamhetsområde. I projektet ingår även samordning av sidokonsulter som projekterar va, fjärrvärme och belysning.

Inom området kommer flerfamiljsbostäder, kontor, skola/förskola och verksamhetsområde för mindre verksamheter att byggas. Projektet ska resultera i ett komplett förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad med beräknad byggstart under hösten 2016.

För närmare information kontakta Lotta Hjern via mail, lotta.hjern@sigma.se,
 eller telefon 0739 33 68 00.

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.