Regionalt cykelstråk Värmdövägen

På uppdrag av Nacka Kommun har Sigma Civil tagit fram förfrågningsunderlag för utbyggnad av GC-stråket längs Värmdövägen på sträckan Talluddsvägen – Telegramvägen.

Förutom breddning av befintlig GC, så att den blir dubbelriktad, görs även busshållplatserna på sträckan om. Sträckan omfattar lite drygt 1 km väg.
Uppdraget omfattar teknikområdena väg, VA och avvattning, ledningssamordning, geoteknik, belysning, trafiksignal samt Bas-P. Sophie Cronquist har lett uppdraget tillsammans med konsulter från kontoren i Göteborg och Stockholm.

För mer information om projektet, kontakta Sophie Cronquist via mail, sophie.cronquist@sigma.se eller på telefon 0705 34 77 90.

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.