Biobränslekraftvärmeverk i Hjorthagen

För att möta det växande fjärrvärmebehovet i Stockholm bygger Fortum Sveriges största energi­anläggning för biobränslen, ett nytt kraftvärmeverk i Hjorthagen, intill Värtaverket. Ett viktigt steg mot en hållbar och mer miljövänlig energiförsörjning i Stockholm.

Den nya anläggningen, som producerar både värme och el samtidigt, kommer att ta tillvara energin i restprodukter från skogsindustrin såsom flis, bark, grenar och kvistar. Biobränslet kommer årligen att omvandlas till 750 GWh el och 1700 GWh värme, vilket motsvarar uppvärmningen av cirka 190 000 normalstora lägenheter eller halva uppvärmningen av en stad i Göteborgs storlek.

I huvudbyggnaden kommer pannhus, turbin och ställverk anläggas, samt arbeten för såll- och krosshus, en tåglossningsanläggning och asksilos ska utföras. Även inredning av en tunneldel som förbinder de olika byggnaderna ingår i detta projekt.

Entreprenadarbetena omfattas främst av bygg-, anläggnings- och markarbeten. På grund av entreprenadens komplexitet och anpassning till maskin- och installationsarbetena, ställs höga krav på god planering och effektivt samarbete mellan beställare och sidoentreprenörer samt maskin- och processleverantörer.

Sigma Civils åtagande i projektet KVV8 har främst varit att tillsätta personer med rätt kompetens där behov har funnits. Hittills har 12 projektledartjänster tillsatts bl. a. inom följande tjänster; byggledning, inköpsansvar, installationsledning, projektstyrning, entreprenadingenjörer för mängdning, ekonomistyrning mm.

För närmare information om projektet, kontakta Gabriel Bustos via mail, gabriel.bustos@sigma.se eller på telefon 0706 12 02 90.

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.