Vägplaner i Blekinge län

Sigma Civil har fått i uppdrag av Trafikverket att upprätta vägplan och förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för tre projekt i Blekinge län. Projekten är lokaliserade i tre olika kommuner i Blekinge län och består av ny gc-väg på väg 557 Vekerum-Stillrud, ny gc-väg på väg 670 Listerby-Johannishus och bärighetsåtgärder på väg 679 Rosenholm-Allatorp.

Sigma Civils projekt kräver insatser från flera olika teknikområden och sträcker sig över många olika kompetenser som väg/gata, geoteknik, järnväg, miljöspecialister med flera.
Projektet är mycket spännande och det känns roligt att Sigma Civil får vara med och leda vägplaner för Trafikverket. Det kommer att drivas i nära samarbete med Trafikverket, projektets samrådsparter, våra samarbetspartners och allmänheten.
Med ett sådant nära samarbete kommer de optimala lösningarna för utformningen av de olika projekten hittas.
För frågor avseende projektet kontakta via mail, Johan Leijman, eller på telefon 0730 87 88 47.

 

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.