Geoteknik

Att de geotekniska förhållandena i projekten utreds ordentligt är av största betydelse för en säker projektering. Jordars sammansättning, hållfasthet och deformationsegenskaper, liksom risken för markrörelser, oavsett om det är större skred eller mindre sättningar, är helt avgörande.

Vi utför ett grundligt arbete och tillhandahåller flertalet tjänster på området geoteknik – allt från riskanalyser och radonundersökningar, till skredriskkartering och stabilitets- och sättningsanalyser. Våra experter inom geoteknik kan även anlitas för kartläggningar och analyser av markföroreningar, geotekniska undersökningar för byggnader, samt projektering av geokonstruktioner för bostads- och industribyggnader, vägar, broar, hamnar etc.

 

Geofysik – Geoteknik

Relaterade projekt

Här nedan ser du ett urval av de projekt som vi jobbat med: