Vridna synpunkter på Konsthallstorget

Den brittiske konstnären Tony Cragg ska pryda Konsthallstorget i Malmö med sitt konstverk Points of view. Konstverket består av tre vridna, dynamiska pelare på cirka tolv meter tillverkade i brons. Torget framför Konsthallen får en förstärkt karaktär och rumslighet med de tre pelarna som kan upplevas var för sig eller som en sammanhållen grupp.

Sigma Civil svarar för projekteringsledning och projektering avseende mark och konstruktion för grundläggning på uppdrag av Malmö Stad. I uppdraget ingår teknisk rådgivning, kvalitetssäkring och styrning av upphandlad entreprenör för genomförandet.

För närmare information kontakta Fredrik Dahlberg via mail, fredrik.dahlberg@sigma.se,
 eller telefon 0706 82 25 48.

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.