Vårsången på Lindängen

I stadsdelen Lindängen i Malmö bygger fastighetsbolaget Trianon 140 nya hyresrätter, en förskola för ca 100 barn, lokaler för handel och service mm. Som en del i projektet har Sigma Civil fått i uppdrag att tillsammans med Peab och Panorama Arkitekter gestalta och projektera innergårdar, förskolegård, lekplats och parkeringar samt gång- och cykelvägar i anslutning till kvarteret. Sigma Civil är med i hela processen från bygglov/marklov till bygghandling för anläggande av mark, VA, utrustning och planteringar.

För närmre information kontakta Fredrik Dahlberg via mail, fredrik.dahlberg@sigma.se, eller på telefon 0706 82 25 48.

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.