Trafikutredning K20 Göteborgsvägen

På uppdrag av K 21 Entreprenad tar Sigma Civil fram en trafikutredning inom en detaljplan för ett nytt hotell i Kv. Kängurun 20 längs Göteborgsvägen, Mölndals stad.

Hotellverksamheten och omgivande kontor samt planerade bostäder ger en trafikalstring som i projektet har uppskattats och fördelats i berörda korsningar. Kapacitetsberäkningar, analys av sikt i korsningar, samt kartläggning av trafikolycksstatistik i närområdet, ger en samlad bild av den förväntade trafiksituationen då planen är genomförd.

Lars Löwenadler har lett uppdraget med konsulter från Göteborgskontoret.

För mer information om projektet, kontakta Lars Löwenadler via mail, lars.lowenadler@sigma.se eller på telefon 0722 08 22 27.

 

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.