Trafikutredning för ny skola och friidrottshall i Skellefteå

Sigma Civil har fått i uppdrag av Skellefteå kommun att upprätta en trafikutredning för ny skola och friidrottshall inom stadsdelen Morön.

I samband med framtagande av detaljplan för området krävs det att en trafikutredning upprättas. Uppdraget är komplext och det ingår kapacitetsstudier, konsekvensbeskrivning och en rad utformningsförslag. Det är ett mycket spännande uppdrag. Det drivs i nära samarbete med kommunens plan- och trafiksida, företrädare för skola, företrädare för kollektivtrafik och arkitekter som arbetar med utformning av skola samt idrottshall.

Med ett sådant nära samarbete kan optimala lösningar hittas för både utformningen av skolan och trafikförsörjningen av den.

För närmare information om projektet, kontakta Fredrik Johnson på mail, fredrik.johnson@sigma.se, eller på telefon 0761 01 09 94.

För närmare information om projektet, kontakta projektansvarig Maja Rytorp, maja.rytorp@sigma.se.

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.