Sigma Civil får Partille att växa

I Öjersjö, en tätort i Partille kommun i Västra Götalands län, har en detaljplan för Hossaberget, Öjersjö 4:5 m.fl. antagits. I Hossaberget planeras en blandning av bostadsbebyggelse och upplåtelseformer. Partille kommun, tillsammans med Partillebo AB, Veidekke Bostad AB och Studor Projektutveckling AB, beräknar uppföra cirka 240 nya bostäder de närmaste åren. Som en del i projektet har Sigma Civil fått i uppdrag att tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret bygga ut allmän platsmark inom området. Detta innefattar bl.a. utbyggnad av bullerskydd, gator, gång- och cykelbanor, planteringar, gemensamhetsytor och ledningar (el, VA och tele). Tyngdpunkten för genomförandet av entreprenaderna ligger under 2016 och i början på 2017. Totalt uppskattas utbyggnaden till cirka 52 miljoner kronor. Projektet genomförs i nära samarbete med exploatörer och Partille kommun.

För närmare information, kontakta Markus Rangmar via mail, markus.rangmar@sigma.se, eller på telefon 0725 49 61 60.

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.