Prefab ger högt i tak!

Med en prefabricerad stomme och slimmad projekteringsgrupp lyckas Byggherren leverera bostäder som präglas av hög standard, påkostade materialval och ca tre meter i takhöjd. Här finns stora fönster, golvvärme och garageplats som nås med hiss. Lägenheterna på markplan har stenlagd uteplats med grönyta och på övre plan finns generösa balkonger.Huset har en betongstomme med ytterväggar av sandwichelement. Bjälklaget består av förspända däckelement som ligger upp på gavelvägg och lägenhetsskiljande innerväggar. I garageplan bär meterhöga primär- och sekundärbalkar upp inner- och yttervägg. Här sväller huset i alla riktningar för att ge plats åt parkering. Balkarna får upplag på betongpelare och på platsgjuten källarvägg.

Stommässigt har avväxlingarna som möjliggör garageplan varit den största utmaningen i projektet. Att rimligt bedöma och ta hand om lasterna som sprids i det kopplade prefabricerade bärverket tillhör Sigmas konstruktörers vardag. Komplexiteten i Parkgården gavs utöver stommens utformning även av olika markförhållanden på tomten. Till en början planerades en plattgrundläggning men för att undvika risken för differenssättningar utfördes en pålad grundläggning.

Projektering i Tekla Structures
Global analys i FEM-design
Lokalanalys i PRE-stress och MathCAD

Om du har frågor om projektet kontakta projektansvarig via mail, peter.fajers@sigma.se, eller på telefon 070 646 65 09.

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.