Nybyggnation i kulturmiljö

Utanför Varbergs fästning, på terrassen mot väster med utblick över havet, har en cafébyggnad från 50-talet ersatts med en ny större restaurangbyggnad. I samband med detta har följande handlingar tagits fram:

  • Utformningsförslag av mark och landskap som underlag till revidering av en befintlig bygglovshandling.
  • Gestaltning och bygghandling för utemiljö med angöring och terrasseringar för uteserveringar.
  • Gestaltning och utformning av allmän platsmark för ett korsande stråk samt planteringsförslag och projektering.
  • Utredning och sammanställning av räcken och belysning.

I en antikvarisk miljö som denna är det viktigt att noga överväga materialval, mönsterläggningar och utformning av anläggningskompletteringar. Växtmaterialet väljs med utgångspunkt från det utsatta läget vid havet och den robusta fästningsmurens dominans och värmelagrande fördelar. Samtidigt skapas en vacker årstidsvariation. Arbetet har utförts av Sigma Civil AB som underkonsult till Ramböll Sverige AB.

För närmare information kontakta Robert Gustavsson via mail, robert.gustavsson@sigma.se, eller telefon 0703 47 17 93.

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.