Brf Glitne

Bostadsprojektet Brf Glitne är en påbyggnad ovan befintligt stadskvarter, 25 m ovan mark. Danska stjärnarkitekterna Bjarke Ingels Group (BIG) beskriver projektet som en flytande stad ovanför staden och skildrar husets skulpturala form som självständig i utryck med markant närvaro. Byggnaden bryggar över sex olika huskroppar i en kvadratisk form, som omsluter den gemensamma innergården, för att sedan slingra över sig själv och där skapa ett utstick på 5 meter med vyer över Umeälven.

Grundläggningen sker på befintligt tak som med en förstärkt KL-trästomme möjliggör arkitekturen i upp till 4 våningars höjd. Förstärkningar av KL-trä utgörs dels av limträ men även genom samverkan med stål. På så vis har antalet utvändiga pelare minimerats och byggnaden uppnår den svävande gestaltning som arkitekten presenterat. Som kronan på verket monteras sedum på prefabricerade takelement vilka bidrar till byggnadens styvhet samtidigt som naturnära intryck och positiva bidrag till miljön uppnås.

Byggnadens komplexitet och globala effekter har krävt betydligt mer omfattande dimensionering än den som i dagsläget finns beskriven för KL-trä. Nya beräkningsmodeller har härletts med stöd ur limträhandboken tillsammans med metoder som främst används för mer komplexa stålramar. Att studera KL-träskivornas beteende i samverkan mellan stål och trä haft stor betydelse för att förverkliga projektet. Dimensioneringsgången har skett både ur globalt och lokalt perspektiv för att komma så nära den färdiga byggnadens beteende som möjligt.

Sammanfattningsvis bevisar Brf. Glitne att användandet av trä kan, med lite innovativt och kreativt tänkande, uppfylla höga byggnadstekniska krav samtidigt som miljömässiga fördelar och arkitektonisk design tillgodoses. Erfarenheter från projektet öppnar upp för möjligheter inom träkonstruktion och i förlängningen till ett mer hållbart byggande.

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.