Avancerad grundläggning i Göteborg

Sigma Civil har projekterat geotekniska lösningar för grundläggning av tre huskroppar, från 4 till 18 våningar, vid Gamlestadens Resecentrum i Göteborg. Serneke är totalentreprenör och Sigma Civils beställare, Platzer fastigheter, är byggherre.

En torgyta skapas mellan huskropparna och under detta anläggs 2 våningar underjordisk parkering. Runt den triangelformade fastigheten omgärdas området av spårvagnsspår på alla sidor. Därutöver ligger dessutom dubbelspår för tåg direkt väster om fastigheten.

Grundläggningsfrågorna har varit komplicerade med avseende på schakter och framför allt pålning. Sigma Civil har tagit fram en prognos på massrörelser. Dessa har följts upp under själva utförandet och visat sig vara mycket nära utfallet. Nära 350 pålar har nu installerats i jorden under kontrollerade former. Schakter för hissgropar och andra installationer fortgår och snart påbörjas bygget av själva stommarna för husen.

– Vi är mycket stolta över att ha kunnat bidra till att genomföra ett så komplicerat projekt i en störningskänslig miljö, säger Nicholas Lusack, Avdelningschef Geoteknik, Sigma Civil.

Vid frågor om projektet, kontakta Nicholas Lusack via mail, nicholas.lusack@sigma.se

Med vilka verktyg?

Vi har en gedigen verktygslåda att plocka ur när vi genomför våra projekt. Här kan du läsa mer om de kompetenser och verktyg som vi använde oss av för att genomföra projektet ovan.

Andra liknande projekt

Om du tyckte att projektet ovan var intressant så kan vi tipsa om följande projekt, som är av liknande karaktär och omfattning och där vi har använt oss av liknande tjänster och kompetenser för att genomföra uppdraget.