Examensarbete på Sigma Civil i Göteborg

Byggkonstruktion, Väg, gata och trafik Göteborg, Sverige 2019-12-16

Har du en passion för något av ämnena trafik, väg/gata eller konstruktion? Sigma Civil är ett spännande, framåtriktat och ungt konsultföretag inom samhällsbyggnad, som befinner sig i ett expansivt skede på flera orter, inte minst i Göteborg. Vi är ständigt på jakt efter morgondagens talanger som vill vara med och utveckla vår verksamhet.

Vår verksamhet i landet spänner över de flesta områden inom samhällsbyggnad, och på Göteborgskontoret har vi bland annat stort
fokus på ämnena trafik, väg/gata och konstruktion.

Vi söker nu efter duktiga studenter som är i färd med att göra examensarbete på mastersnivå under 2020, och som är nyfikna på att lära känna oss på Sigma Civil. Det kan både finnas möjlighet till att studera ämnen som vi på Sigma Civil ser ett behov av att utveckla, men om du har egna tankar och idéer så är detta självklart positivt och välkommet att diskutera. Skulle vi komma överens om ett upplägg kring examensarbete på Sigma Civil så kommer du att få stöttning av en handledare hos oss, och inte minst kommer du att få sitta tillsammans med oss i nya och fina lokaler på Lindholmspiren 7. Detta är ett gyllene tillfälle att knyta kontakter i branschen samtidigt som du kan få vägledning i ditt examensarbete.

Mer information

För mer information kontakta någon av följande personer beroende på intresseområde:

Trafik - Lars Löwenadler, avdelningschef
+46 722 08 22 27
lars.lowenadler@sigma.se

Väg/gata - Fredrik Johnson, avdelningschef

+46 761 01 09 94

fredrik.johnson@sigma.se

Konstruktion - Pierre Ohlsson, avdelningschef

+46 705 48 56 19

pierre.ohlsson@sigma.se

Är dina händer de rätta?

Vi behöver alltid passionerade medarbetare som vet hur man får saker gjorda. Och nu söker vi dig som är lagspelare och som har de rätta händerna för att ta hand om framtida projekt hos oss.