Hållbart byggande i trä – ett växande byggmaterial

På Sigma Civil i Umeå finns det en grupp som verkligen brinner för att inspirera och sprida kunskap om trä som byggmaterial. Här utreder de alltid om olika typer av byggnader kan byggas av trä istället för betong och stål. De är heller inte rädda för att utmana sig själva i att göra sånt de aldrig gjort förut. Och att bygga stort och högt med trä är en utmaning som de tagit sig an på allvar. Lär känna Sigma Civil och Petra Videstorm, en av våra konstruktörer i Umeå, lite bättre i denna artikel. 

Den som brinner mest och klarast för stora hus i trä, är Petra Videstorm. Petra jobbar som konstruktör på Sigma Civil i Umeå, ett kontor som växer hela tiden och de är nu ca 50 anställda i Umeå. Vi får en liten pratstund med Petra, som sedan examen för några år sen nästan uteslutande arbetat med att dimensionera träkonstruktioner. Och de senaste tre åren på Sigma har fokus legat på att jobba med trä som byggmaterial i större konstruktioner. – Jag lägger stort engagemang i olika klimatfrågor genom hela min vardag och eftersom jag valt ett yrke som generar en produkt vill jag kunna ta ansvar och stå för de materialval som tas, säger Petra.

Förutom att arbeta som konstruktör på kontoret i Umeå åker Petra runt i landet och håller föreläsningar. Det gör hon tillsammans med Johan Ehle som är avdelningschef på miljö, Sigma Civil i Stockholm. De vill inspirera fler att börja våga och tänka större när det kommer till trä. Och berätta om miljövinningarna och alla andra fördelar med att bygga i trä.

Så vad är nyttan då? – Först kan man nämna att framtagningen av trä som byggmaterial bara kräver ¼ i koldioxid jämfört med betong- och stålkonstruktioner, säger Petra. Detta innebär att man kan bygga fyra gånger så mycket med samma klimatpåverkan om man väljer trä. Trä är dessutom en förnyelsebar källa som genom sin livscykel kräver mindre energi att framställa. Det finns även en lång period i virkets livscykel där det dessutom binder koldioxid och kompenserar på så vis för många av de utsläpp vi människor står för. Man hör på Petra hur hon verkligen gillar alla de positiva bieffekterna trä har, inte bara för miljö och klimat utan även de positiva effekter det har på oss människor.

Gestaltningsskiss bostadsprojektet Glitne i centrala Umeå.

De senaste projekten som Petra varit med och drivit är båda exempel på en tydlig trend inom samhällsbyggnad och det är förtätningen av stadsbilder. Idag är städers centrala delar väldigt tätbebyggda och allt som oftast är bara påbyggnad på en befintlig byggnad möjlig för att kunna skapa nya utrymmen för exempelvis bostäder och kontor.

– När det kommer till lösningar som ska byggas ovanpå befintlig konstruktion så har trä många fördelar och möjligheter, säger Petra. Bostadsprojektet Glitne i centrala Umeå är en påbyggnad som, 25 meter över mark, sträcker sig över sex huskroppar och är hela fyra våningar högt. Att använda en konstruktion som grundar sig på KL-trä (Korslimmat trä) är det som gjort det möjligt att bygga i en så stor omfattning ovanpå befintlig byggnad. – Här kunde vi med nytänkande och kreativitet, leva upp till alla de högt ställda byggnadstekniska kraven, de stora miljömässiga fördelarna och den nyskapande arkitektonisk designen, fortsätter Petra. Brf. Glitne var ett projekt som sträckte sig över två år och var i sina delar ganska komplext. Men alla de erfarenheter som har inhämtats här, öppnar upp för nya möjligheter inom träkonstruktion. – Vi tog med många erfarenheter när vi tog oss an projektet Styrpinnen 15 på Näckströmsgatan vid Kungsträdgården i Stockholm, säger Petra. Även här gjorde träkonstruktionen att arkitekterna kunde utnyttja ytan mitt i stan på ett optimalt sätt. Istället för en våning kunde de rita in hela tre. Påbyggnaden i KL-trä och limträ hade flera fördelar. Konstruktionens lägre egenvikt, tillsammans med hög prefabriceringsgrad bidrog bland annat till ett snabbare montage. För byggherren löste det många av alla de logistiska utmaningarna som ett stort byggprojekt mitt i centrala Stockholm innebär. – Dessa projekt är båda två väldigt lyckade exempel på hur man kan arbeta med förtätning av stad på ett mer miljövänligt sätt och samtidigt spara tid och pengar, säger Petra.

Projektet Styrpinnen 15 på Näckströmsgatan vid Kungsträdgården i Stockholm.

Vad kan man då göra för att fler ska börja bygga stort med trä? – Det är bara att fortsätta att sprida kunskapen och dela med sig av erfarenheterna till byggföretag och arkitekter, svarar Petra.

Petra menar att det hon brinner för kommer att få hjälp av de hårdare miljökrav som kommer 2020. Enligt en undersökning från 2016 så står byggsektorn för hela 20 % av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige. En ganska hög siffra men en siffra som indikerar att det är en sektor där omställningar och ett större fokus på hållbart byggande kan ge stora miljövinster.

Vad är det som branschen oroar sig mest för när det gäller träkonstruktioner? – När jag pratar med olika entreprenörer är det oftast tre faktorer de tar upp och oroar sig för: brand, fukt och ljud, säger Petra. – Men dessa farhågor och orosmoln kring trä går att skingra och lösa, fortsätter hon. Eld och trä har en minst sagt dramatisk historia tillsammans. Men med moderna tekniker och brandskyddslösningar så går det att bygga bort brandrisken, bland annat genom inklädnad av insidan. Men det går också att använda träet som en del av brandskyddet genom tilltagna dimensioner. – Brandrisken är inte ett hållbart argument för att välja bort trä, inte nu längre, säger Petra.

Fukt är en annan del som spontant kommer upp, där mögelpåväxt på organiskt material kan vara en oro. Trots att det är ett organiskt material så går även det att lösa. – Använder man dessutom KL-träskivor med rätt uppbyggnad som gör den ”trög” så kan man använda dessa som ångbroms i ytterväggarna och därmed utesluta plast i konstruktionen, säger Petra.

En annan oro när träkonstruktioner kommer på tal är ljudet. – Det handlar återigen om kunskap och om att konstruera rätt. Och idag finns även flertalet produkter på marknaden som är anpassade för att eliminera ljudproblematiken i träkonstruktioner, fortsätter Petra.

Som så många gånger så skingras orosmoment och farhågor med expertis och kunskap och när det gäller trä så behöver en och annan fördom tas om hand av kunniga eldsjälar som Petra. Och det gör hon när hon är ute och föreläser om miljövänligt byggande och trä som byggmaterial. I föreläsningen pratar de om hur man får plats med mer i staden om man väljer trä. De jämför livscykelanalyser för olika material och pratar om logistik och montage. – Det blir många aha-upplevelser när vi är ute och föreläser. Särskilt när vi kommer till logistiken och det faktum att man kan bygga så mycket mer på samma yta, samt det faktum att miljövinster också innebär ekonomiska vinster, berättar Petra.

Vi avrundar samtalet med att fråga hur man går till väga för att delta vid deras föreläsningar. –Ta kontakt med mig eller Johan Ehle, så berättar vi var när och hur nästa tillfälle ges, säger Petra. Så vill ni veta mer om materialet som växer i dubbel bemärkelse så är ni välkomna att ta kontakt med Sigma Civil i Umeå så hjälper vi dig att tänka stort om trä som konstruktionsmaterial.

Vad händer på Sigma Civil

Här kan du läsa mer om allt nytt och spännande som händer på och omkring oss på Sigma Civil.