Sigma Civil fortsätter satsningen på området miljö

Miljögruppen i Malmö har det senaste året växt och sedan den 1 september har nu gruppen en teamledare, Patricia Brobeck. Genom rollen som teamledare har Patricia uppdraget att stärka Sigma Civils verksamhet inom Miljö i regionen.

Patricia har mer än 10 års erfarenhet som miljökonsult, bl. a. inom områdena miljöbedömningar för kommunala planer och tillståndsansökningar för miljöfarliga verksamheter.

– Vi har en spännande tid framför oss, både vad gäller resan vi tillsammans ska göra inom Sigma Civil Miljö, men även vad gäller den mycket spännande samhällsbyggnadsutveckling som Skåne och i synnerhet Öresundsregionen genomgår. Vi ser här fram emot att få bidra med vår expertkunskap inom miljöområdet, säger Patricia.

Välkommen att kontakta oss om du vill vara en del i Sigma Civils utveckling av Miljö inom samhällsbyggnad!

Inom Sigma Civil är vi i dagsläget drygt 140 anställda. Vi finns representerade med kontor och medarbetare i Malmö, Halmstad, Göteborg, Stockholm och Umeå. Tillsammans har vi god nationell och regional täckning och kan erbjuda ett brett spektra av tjänster och kompetenser.

Vad händer på Sigma Civil

Här kan du läsa mer om allt nytt och spännande som händer på och omkring oss på Sigma Civil.