Sigma Civil fortsätter satsningen inom VA-teknik

Sedan den 1 september är Maria Rimstedt anställd som teamledare VA-teknik med placering i Göteborg. Genom rollen som teamledare har Maria uppdraget att stärka Sigma Civils verksamhet inom VA-teknik.

Maria Rimstedt är civilingenjör inom Väg och Vattenbyggnad från Chalmers. Hon har tio års erfarenhet av VA-teknik och har tidigare arbetat som uppdragsansvarig för VA- och dagvattenutredningar i tidiga skeden samt för detaljprojektering av VA-ledningar. Hon har även arbetat som ledningssamordnare och teknikansvarig VA i stora infrastrukturprojekt.

– Sigma Civil är ett spännande företag där en stabil och multidisciplinär teknisk bas kombineras med expansion. Det intresserade mig då det innebär goda förutsättningar för nytänkande och för en trivsam arbetsmiljö, säger Maria Rimstedt.

Välkommen att kontakta oss om du vill vara en del i Sigma Civils utveckling av VA-frågor inom samhällsbyggnad.

Inom Sigma Civil är vi i dagsläget drygt 120 anställda. Vi finns representerade med kontor och medarbetare i Malmö, Helsingborg, Halmstad, Göteborg, Stockholm och Umeå. Tillsammans har vi god nationell och regional täckning och kan erbjuda ett brett spektra av tjänster och kompetenser.

 

Vad händer på Sigma Civil

Här kan du läsa mer om allt nytt och spännande som händer på och omkring oss på Sigma Civil.