Sigma Civil fortsätter satsningen inom Miljö!

Under 2017 stärker Sigma Civil miljöområdet genom att stötta upp både i Väst och i Syd med nya seniora och juniora miljökonsulter. Först ut under våren var Johan Engström som blivit ny teamledare i Göteborg.

Johan Engström är utbildad miljövetare och ekotoxikolog och har mångårig erfarenhet som miljökonsult. Johan arbetar med projekt kopplande till miljökemi och miljögifter, exempelvis projekt inom förorenad mark, byggmiljöinventering, spridningsberäkningar av föroreningar, toxicitetsmodeller av kemiska ämnen, miljöutredning, screening och litteraturstudier.

De senaste åren har Johan arbetet med miljöjuridisk rådgivning och miljöledning kring användning, tillverkning, export och import av kemiska ämnen. Däribland registreringsprojekt av kemiska ämnen enligt REACH och som HSE-stöd inom industrin.

– Det som förde mig till Sigma var energin, drivkraften och nybyggarandan samt den närhet ett mindre och växande företag har till strategier och beslut. På Sigma finns ett naturligt och nära samarbete med olika teknikområden. Miljö- och hållbarhet är här för att stanna och är en livsviktig del av framtidens samhällsutveckling, så också på Sigma Civil, säger Johan Engström.

Tveka inte att kontakta oss om du vill vara en del i Sigmas Civils utveckling av miljö- och hållbarhetstjänster inom samhällsbyggnad.

Inom Sigma Civil är vi i dagsläget drygt 100 anställda. Vi finns representerade med kontor och medarbetare i Malmö, Helsingborg, Halmstad, Göteborg, Stockholm och Umeå. Tillsammans har vi god nationell och regional täckning och kan erbjuda ett brett spektra av tjänster och kompetenser.

 

Vad händer på Sigma Civil

Här kan du läsa mer om allt nytt och spännande som händer på och omkring oss på Sigma Civil.