Sigma Civil på Nordic Rail

Nordic Rail är den enda renodlade järnvägsmässan i Norden och arrangeras vartannat år på Elmia. Mässan vänder sig till företag, organisationer och personer med intressen inom järnväg, direkt eller indirekt. På Nordic Rail samlas branschen för att ta del av nyheter, utbyta erfarenheter och nätverka.

Detta år var Sigma Civil stolt partner på Future Transport Awards, ett pris som instiftats för att premiera insatser och föredömen som utvecklat effektiva, miljöriktiga och ekonomiskt fördelaktiga trafikslagsöverskridande transportlösningar för personresor och godstransporter. Här handlar det inte bara om att leverera ett resultat på sista raden, utan mer om långsiktighet och en inneboende innovationskraft!

Vi fick god exponering då Johann Schmid, Avdelningschef Järnväg Sigma Civil, intog scenen och läste upp juryns motiveringar och delade ut priserna för de tre olika tävlingskategorierna.

Vad händer på Sigma Civil

Här kan du läsa mer om allt nytt och spännande som händer på och omkring oss på Sigma Civil.